LENDO HOTELS GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Lendo Hotels Group sp. z o.o.”

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Beneficjent: LENDO HOTELS GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 18 744,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 18 744,00 zł